Blog

 • Eindejaarstips 2015 voor de DGA (4), een IB-onderneming naast de BV: benut de WAS

  By Jeffrey vd Bosch on 7 december 2015
  0
  0

  Als startende ondernemer in de inkomstenbelasting heb je recht op ondernemers faciliteiten. Daaronder vallen: .MKB-winstvrijstelling .de zelfstandigenaftrek .de startersaftrek .de willekeurige afschrijving voor starters (de WAS) De ondernemer met een BV kan hiervan ook gebruik maken mits hij voor eigen rekening en risico een eigen IB-onderneming gaat drijven en voor die onderneming ten minste 1225 uur per jaar gaat werken.

 • Eindejaarstips 2015 voor de DGA (3), nieuwe gebruikelijk loon regels toegepast?

  By Jeffrey vd Bosch on 4 december 2015
  0
  0

  De gebruikelijk loon regeling is aangescherpt en dient toegepast te worden. Uw loon uit de BV bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: . 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking: . het hoogste loon van de overige werknemers van de BV of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen): . € 44.000,00. Het is nog steeds mogelijk een lager loon

 • Eindejaarstips 2015 voor de DGA (2), voorlopige verliesverrekening

  By Jeffrey vd Bosch on 3 december 2015
  0
  0

  Heeft u een BV die in 2014 een winst heeft gemaakt, maar in 2015 maakt u verlies? Dan bestaat er de mogelijkheid om na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2015 een verzoek om voorlopige verliesverrekening in te dienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal dan voorlopig 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2014. Let op:

 • Eindejaarstips 2015 voor de DGA, heeft u leningsovereenkomsten met u BV controleer ze

  By Jeffrey vd Bosch on 3 december 2015
  0
  0

  U kunt alleen leningen afsluiten met uw BV als ze zakelijk zijn. Wanneer is een lening zakelijk? Een lening is zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke lening zou aangaan of verstrekken. Tevens moet de lening zakelijke voorwaarden bevatten. Controleer daarom of uw bestaande leningsovereenkomsten aan deze voorwaarden voldoet. Waar moet u op letten? Alleen als de leningsovereenkomsten schriftelijk zijn vastgelegd,

 • Eindejaarstips voor de DGA, heeft u leningsovereenkomsten met u BV controleer ze

  By Jeffrey vd Bosch on 3 december 2015
  0
  0

  U kunt alleen leningen afsluiten met uw BV als ze zakelijk zijn. Wanneer is een lening zakelijk? Een lening is zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke lening zou aangaan of verstrekken. Tevens moet de lening zakelijke voorwaarden bevatten. Controleer daarom of uw bestaande leningsovereenkomsten aan deze voorwaarden voldoet. Waar moet u op letten? Alleen als de leningsovereenkomsten schriftelijk zijn vastgelegd,